Utsikt over Ålesund

For deg som har boliglån hos oss i dag

Ønsker du å søke om avdragsfrihet, betale inn ekstra på lånet ditt eller binde renten? Her finner du nyttig informasjon om hvordan du går frem for å gjøre endringer på boliglånet ditt.

Avdragsfrihet

Du kan søke om avdragsfrihet ved å sende oss en melding inne i nettbanken med informasjon om hvor lenge du ønsker avdragsfrihet. Du kan søke om opp til 5 år, og boliglånet må ligge innenfor 60 prosent av boligens markedsverdi markedsverdien er det antatte beløpet boligen din ville blitt solgt for i dagens marked.

Vi ønsker å hjelpe kundene våre som påvirkes økonomisk av korona-situasjonen. Vi gir deg derfor inntil seks måneder avdragsfrihet - uavhengig av belåningsgrad. Logg inn i nettbanken og velg "Søk om avdragsfrihet" fra menyen, så ordner vi resten. 

Logg inn i nettbanken

Gjøre endringer på lånet

Har du boliglån med flytende rente kan du innfri lånet nå du selv måtte ønske. Da kan du enten sende en melding i nettbanken eller kontakte vårt kundesenter per telefon 55 54 85 00 for å få opplyst nøyaktig beløp for den aktuelle datoen du ønsker å innfri lånet.

Har du et fastrentelån du ønsker å innfri må du kontakte vårt kundesenter per telefon 55 54 85 00, da det må gjøres en kursberegning (over- eller underkurs)

Dersom du har valgt boliglån med flytende rente har du muligheten til å betale inn ekstra avdrag på lånet når du måtte ønske det, uten ekstra kostnader. Dette gjør du i nettbanken ved å velge "Meny" og "Betal ekstra inn på lånet". 

Du kan endre kontoen lånet ditt trekkes fra i nettbanken. Velg "Meny" og "Endre forfallsdato og belastningskonto" for å gjøre de endringene du ønsker. 

Du kan endre datoen lånet ditt trekkes i nettbanken. Velg "Meny" og "Endre forfallsdato og belastningskonto" for å gjøre de endringene du ønsker.

Fast boliglånsrente

Har du tenkt på hvordan en økning av lånerenten påvirker økonomien din? Hvis ikke økonomien din tåler det, kan fast rente være et alternativ. 

Slik går du frem for å binde renten

Slik finner du nyttig informasjon om lånet ditt

Du finner nedbetalingsplanen i nettbanken ved å trykke på lånet ditt og velg "Nedbetalingsplan".

Logg inn i nettbanken

Du finner årsoppgaven i postkassen i nettbanken.

Logg inn i nettbanken

Du finner renten i nettbanken ved å velge "Meny" og "Rente på lånet".

Logg inn i nettbanken

Du finner informasjon om hvilken rente du har, hva saldo på lånet er og mer under "Detaljer" i nettbanken. 

Logg inn i nettbanken

Øke eksisterende boliglån

Hva må til for å kunne øke lånet?
Du kan låne opp på eksisterende boliglån, hvis det er rom for det med tanke på markedsverdien på boligen din, i tillegg til tilfredsstillende betjeningsevne. 

  • Er du medlem kan du maksimalt låne opp til 85 prosent av boligens markedsverdi.
  • Øvrige kunder kan låne opp til maksimalt 75 prosent av boligens markedsverdi. 

Send inn søknad om å øke boliglånet

Tilleggslån 

Har du boliglån hos oss i dag og ønsker et tilleggslån, til for eksempel bilkjøp eller oppussing, kan du søke om det. Da fyller du ut søknad om boliglån. 

Send inn søknad om boliglån

Boliglån ved samlivsbrudd

Det er som regel tre mulige utfall:

Hvis dere bestemmer dere for at boligen skal selges
Da må boligen være solgt og det må foreligge en undertegnet kjøpekontrakt og en avtale mellom partene om fordeling av egenkapitalen. Når dette er på plass kan dere søke om finansieringsbevis for kjøp av ny bolig.

Hvis dere bestemmer dere for at du skal beholde boligen
Da må du søke om å kjøpe ut den andre parten og få overta boliglånet selv. Dette gjør du ved å sende inn søknad om boliglån. I kommentarfeltet i søknaden legger du inn informasjon om at det gjelder endring av låntaker.

Hvis dere bestemmer dere for at du skal kjøpes ut av boligen
Da må den andre parten søke om å kjøpe deg ut og få overta boliglånet selv. Når dette er på plass kan du søke om finansieringsbevis for kjøp av ny bolig.