Hånd som danderer lilla Lønneblader

Finanstilsynets retningslinjer

Finanstilsynet har fastsatt retningslinjer for hvordan banker skal låne ut penger til boligformål. 

Vi forholder oss til finanstilsynets retningslinjer for god utlånspraksis.

Hva betyr markedsverdi?

Markedsverdien til en bolig er det antatte beløpet boligen ville blitt solgt for i dagens marked.

Vi forholder oss til finanstilsynets retningslinjer for god utlånspraksis. Dette innebærer at du:​

  • maksimalt kan få boliglån opp til 85 prosent av boligens markedsverdi
  • maksimalt kan få fleksilån opp til 60 prosent av boligens markedsverdi
  • kun kan få avdragsfrihet dersom boliglånet ditt ligger innenfor 60 prosent av boligens markedsverdi
  • maksimalt kan ha opp til 30 års nedbetalingstid på boliglånet
  • maksimalt kan låne opp til fem ganger brutto årsinntekt
  • skal tåle en renteoppgang på 5 prosentpoeng