Hånd som danderer lilla Lønneblader

Finanstilsynets retningslinjer

Finanstilsynet har fastsatt retningslinjer for hvordan banker skal låne ut penger til boligformål. 

Vi forholder oss til finanstilsynets retningslinjer for god utlånspraksis.

Hva betyr markedsverdi?

Markedsverdien til en bolig er det antatte beløpet boligen ville blitt solgt for i dagens marked.

Alle norske banker må forholde seg til finanstilsynets retningslinjer når det blant annet gjelder hvor mye de kan gi i lån til bolig. 

Myndighetene har fastsatt hvordan bankene skal vurdere kundene som søker om boliglån. Boliglånsforskriften gjelder frem til desember 2020, og kan forlenges/endres. 

Reglene for å få boliglån i Norge

  • Samlet gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt (gjeld inkluderer blant annet boliglån, forbruksgjeld, kreditter og studielån)
  • Fleksilån kan ikke tilbys hvis lånet overstiger 60 prosent av boligens markedsverdi 
  • Avdragsfrihet kan kun gis dersom boliglånet ligger innenfor 60 prosent av boligens markedsverdi 
  • Det gis maksimalt 30 års nedbetalingstid for boliglånet 
  • Du skal tåle en renteoppgang på 5 prosentpoeng 
  • Det kreves minimum 15 prosent egenkapital ved kjøp av primærbolig 
  • Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene gjelder maks 8 prosent av lånene banken innvilger 

For Oslo gjelder også denne regelen: 

  • Du må ha minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig (bolig nummer 2 eller 3 og så videre)

Hva koster lånet?