Grønt hjerte malt på en murvegg

Samfunnsansvar i KLP Banken

Ansvarlighet og bærekraft er viktig i alt vi gjør. Vi jobber aktivt for å å nå FNs bærekraftsmål. Blant annet finansierer vi samfunnsnyttige investeringer, som energisparetiltak gjennom grønne lån i offentlig og privat sektor. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med samfunnsansvar. 

Grønne lån

Til personmarkedet
Vi tilbyr Grønt boliglån til medlemmer i KLP som har energivennlig bolig, eller gjør tiltak som gjør boligen mer energivennlig. For å få Grønt boliglån, med bedre rentebetingelser må et av disse punktene tilfredsstilles: 

  • Boligen har energimerke A eller B 
  • Kunden har mottatt Enova-tilskudd til energirådgivning, eller til oppgradering av boligen i løpet av de siste to årene

Alle kan energimerke boligen sin på energimerking.no, som er utarbeidet av Enova. 

Vi oppfordrer kundene våre til å gjennomføre energisparende tiltak i boligen sin, slik at de oppfyller et av kravene, og får lavere rente på boliglånet.

Les mer om Grønt boliglån

Til offentlige prosjekter
Vi tilbyr grønne lån til kommuner, fylkeskommuner og offentlig relaterte bedrifter. Grønne lån gis til offentlige prosjekter med klare klima- og miljøambisjoner. Lånene har lavere rente enn ordinære lån, og skal påvirke det offentlige til å foreta mer bærekraftige investeringer. Det stilles høye krav for å få grønne lån. Alle bygg som er finansiert med grønne lån holder en høy klima- og miljøstandard.

Les mer om grønne lån

Følger FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift 

I 2019 signerte vi FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift (Principles for Responsible Banking), som én av fem norske banker ved lanseringen 22. september 2019. Vi ønsker å bidra innenfor vårt område til å skape en bedre framtid for oss alle. Vi tror det er viktig at bransjen går sammen om et felles rammeverk for hvordan banker kan bidra til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Slik jobber vi med FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

Pådriver for å nå FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er rammeverket for KLPs samfunnsansvar, og vi skal være en pådriver for at målene nås. I strategien for samfunnsansvar er det gjort en prioritering av hvilke samfunnseffekter vi ønsker å oppnå gjennom samfunnsansvar:

  1. Oppnå klimamålet 
  2. Et bærekraftig næringsliv 
  3. Bærekraftig byutvikling og infrastruktur 
  4. Helsefremmende arbeidsplasser i offentlig sektor 

Disse samfunnseffektene er knyttet til flere av FNs bærekraftsmål, som illustrert under:

FNs bærekraftsmål

Opptatt av likestilling og mangfold 

Vi følger egne retningslinjer for likestilling og mangfold, og har mål og tiltak på flere områder. Vi ønsker kvalifiserte medarbeidere uavhengig alder, kjønn, funksjonsevne, politisk ståsted, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn. Dette er med på å bidra mot bærekraftsmål 5 - "Likestilling mellom kjønnene".

Sertifisert som miljøfyrtårn

Vi er sertifisert som miljøfyrtårn gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. Som miljøfyrtårn-bedrift har banken fått hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Banken ble første gang sertifisert i 2012 og resertifisert sist i 2018.

Interessante artikler

Demning på fjellet vinter

Slik jobber KLP Banken med FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

29.03.21

KLP Banken signerte FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift ved lanseringen av disse i september 2019. Nå, 18 måneder senere, publiserer vi vår påvirkningsanalyse og rapporten vi har levert til FN om vårt arbeid med implementering av prinsippene.