Ofte stilte spørsmål fra bankkundene våre

Her finner du spørsmål kunder har spurt oss om tidligere. Velg kategori nedenfor så får du opp ofte stilte spørsmål for de ulike kategoriene.

Vi har taushetsplikt, og du kan derfor ikke få innsynsrett i transaksjoner på kontoen før dødstidspunktet. 

Avdødes kontoer skal avsluttes i løpet av skiftebehandlingen, og normalt innen seks måneder. Hva vi trenger av dokumentasjon før vi kan avslutte avdødes kontoer og kundeforhold kommer an på hvem som har tatt på seg ansvaret for boet.

For ektefelle i uskiftet bo: 

 • Kopi av uskifteattesten
 • Kopi av legitimasjon
 • Underskrevet begjæring om avslutning av kundeforhold

Når en arving/testamentfullbyrder har påtatt seg ansvaret for boet: 

 • Kopi av skifteattesten 
 • Kopi av legitimasjon
 • Underskrevet begjæring om avslutning av kundeforhold

Når flere arvinger har påtatt seg ansvaret for boet: 

 • Kopi av skifteattesten 
 • Kopi av legitimasjon til alle ansvarlige 
 • Underskrevet begjæring om avslutning av kundeforholdet (denne må undertegnes av alle) 

Når en ansvarlig har fått fullmakt:

 • Kopi av skifteattesten 
 • Kopi av fullmakter fra de andre
 • Kopi av legitimasjon til alle ansvarlige 
 • Undertegnet begjæring om avslutning av kundeforhold (undertegnes av fullmektig) 

Dokumentasjonen kan sendes til oss som vedlegg via kontaktskjema eller per post til adresse: 

KLP Banken
Postboks 400 Sentrum 
0103 Oslo

For å få opplysninger om hva avdødes saldo på konti og lån etter dødstidspunktet trenger vi følgende:

 • Kopi av formuesfullmakt*
 • Kopi av legitimasjonen din
 • Signert brev om innsyn

*Arvinger kan kontakte tingretten for å få formuesfullmakt. 

 • Avdødes engasjement blir sperret for uttak, dette gjelder også for personer som har hatt disposisjonsrett til kontoen
 • Nettbank, eFakturaer og AvtaleGiroer blir slettet
 • Bankkort sperres
 • Kontoen er fortsatt åpen for innbetalinger frem til den blir avsluttet

Utgifter til begravelse kan belastes konto før skifteattest foreligger. Da trenger vi original faktura for begravelsen.

Andre utgifter kan vi betale fra avdødes konto når ansvarlig for boet har signert på giroen og det er dekning på kontoen. Vi trenger også dokumentasjon på hvem som er ansvarlig for boet.

Ofte skyldes dette at det ikke er dekning på kontoen som er valgt som belastningskonto eller at beløpsgrensen for AvtaleGiroen er overskredet. Du kan sjekke beløpsgrensen for dine AvtaleGiroer i nettbanken ved å velge "Meny" og "Betalingsavtaler".

Nei. Dersom du har eFaktura må du godkjenne fakturaen i nettbanken eller mobilbanken før den trekkes fra kontoen.

Hvis du har kombinert eFaktura og AvtaleGiro, betales fakturaen automatisk på forfallsdato. 

Du kan både endre og slette en AvtaleGiro i nettbanken. Da velger du "Meny" og "Betalingsavtaler" og velger den aktuelle avtalen du ønsker å gjøre endringer på.

Dersom du ønsker å gjøre endringer på en eFaktura kan du gjøre dette i nettbanken. Velg "Meny" og "Betalingsavtaler", finn avtalen du ønsker å endre eller stoppe.

eFaktura følger fødselsnummeret ditt, slik at eFakturaene du har vil automatisk dukke opp i de bankene du har tilgang til. Du trenger derfor ikke gjøre noe med dine eFakturaer ved bytte av bank.

Slik gjør du det selv:
Ønsker du å flytte AvtaleGiroene dine til en konto hos oss, og samtidig beholde kundeforholdet til din tidligere bank? Slik går du frem: 

 1. Noter kontonummer og KID-nummer for hver AvtaleGiro
 2. Opprett avtalen på nytt i nettbanken hos oss. Da blir den gamle avtalen automatisk avsluttet.

Trenger du hjelp av oss? 
Da kan du fylle ut bankbytteskjema i nettbanken. Da vil AvtaleGiroene du har knyttet til kontoene i gammel bank overføres til oss. Du finner bankbytteskjema i nettbanken ved å velge "Bytte bank" i menyen.

 

Ja. Flere betalingsmottakere tilbyr en kombinasjonsløsning med eFaktura og AvtaleGiro samtidig. Fakturaen vil da belastes kontoen din automatisk – og du har i tillegg muligheten til å se fakturadetaljene i nettbanken.

Hovedforskjellen er at du med eFaktura får fakturaen direkte inn i nettbanken og du må godkjenne fakturaen. Du får muligheten til å kontrollere fakturaen før du godkjenner og betaler den.

AvtaleGiro trekkes automatisk fra kontoen din, uten at du trenger å godkjenne den først. Du slipper å huske på forfallsdatoer og unngår purringer. Enkelte betalingsmottakere sendes også ut en faktura med spesifikasjoner for hva som trekkes i posten.

Hvis du har en kodebrikke fra oss, kan denne være med eller uten BankID.

En kodebrikke uten BankID kan du kun bruke å logge inn på KLP sine nettsider. Hvis du har kodebrikke med BankID kan du bruke den på alle nettsteder som tilbyr BankID som identifiseringsmetode.

Kodebrikken ser helt lik ut uavhengig av om den har BankID eller ikke.

Les mer om BankID på bankid.no

Kontakt banken som du har BankID fra for å få den sperret.

For å få BankID må du: være bankkunde i KLP med kodebrikke, ha fylt 13 år og være legitimert med gyldig pass hos oss.

Hvis du har utenlandsk pass må du i tillegg ha sendt oss dokumentasjon som viser det norske fødselsnummeret ditt. 

Les mer om hvordan du bestiller BankID 

Du kan finne oversikt over aktive BankID-avtaler i nettbanken ved å velge "Meny" og "BankID".

Ta kontakt med kundesenteret enten via nettbanken eller per telefon 55 54 85 00, så veileder vi deg videre.

Dersom du har glemt passordet ditt velger du "glemt BankID passord" i det du logger inn i nettbanken. 

Du kan bruke BankID til:

 • Innlogging i nettbanken
 • Innlogging på offentlige nettsteder som for eksempel Altinn.no, Nav.no og Skatteetaten.no
 • Signering av betalinger på internett
 • Signering av avtaledokumenter

bankid.no finner du oversikt over brukersteder som tilbyr bruk av BankID.

Ta kontakt med kundesenteret enten via nettbanken eller per telefon 55 54 85 00, så veileder vi deg videre.

Vi tar ingen gebyrer for bruk av BankID på mobil, men enkelte teleleverandører tar betalt for å bruke BankID på mobil. Sjekk gjeldende prisliste for teleoperatøren din for å finne ut om det gjelder deg.

BankID på mobil er en enkel og sikker elektronisk legitimasjon som er knyttet til mobiltelefon din og SIM-kortet ditt. Med BankID på mobil kan du identifisere deg og signere – uten å bruke kodebrikke.

Hvis du mister mobiltelefonen din må du sperre den og din BankID på mobil. Dette kan du gjøre på følgende måter:

 • Ring mobiloperatør og be de sperre telefonen og BankID
 • BankIDen kan du sperre selv i nettbanken
 • Ring oss på 55 54 85 00, så hjelper vi deg. Vi har åpent 24 timer i døgnet

For å kunne bestille BankID på mobil må du ha en kodebrikke fra oss, ha fylt 13 år og være legitimert med gyldig pass. I tillegg må du ha en mobiltelefon og SIM-kort som støtter BankID på mobil.

Her kan du sjekke om din mobil og abonnement støtter BankID på mobil

Du kan fint bytte mobiltelefon. BankID på mobil er knyttet til SIM-kortet ditt, og ikke mobiltelefonen. Dersom du får nytt SIM-kort må du slette avtalen i nettbanken og bestille BankID på mobil på nytt.

Selv om du kun ønsker å bruke BankID på mobil, må du likevel ta vare på kodebrikken din. Dersom noe skulle skje med BankIDen din, for eksempel du glemmer passordet ditt eller du får nytt SIM-kort må du bruke kodebrikken for å logge inn i nettbanken og bestille BankID på mobil på nytt. Dessuten er det fortsatt noen få nettsteder som ikke tilbyr identifisering med BankID på mobil.

Du bestiller BankID på mobil i nettbanken ved å velge "Meny" og "BankID". Følg deretter bestillingsdialogen.

Du bestiller bankkort i nettbank eller mobilbank. Det er kun mulig å bestille bankkort tilknyttet en brukskonto. Er du ikke kunde i banken i dag, må du først registrere deg som bankkunde.

Da må du sperre bankkortet umiddelbart. Det kan du gjøre både i mobilbanken og nettbanken.

Trenger du hjelp? Kontakt oss per telefon 55 54 85 00. Ringer du fra utlandet er nummeret +47 55 54 85 00.

Har du blitt svindlet finner du informasjon om dine reklamasjonsrettigheter her.

Nei, det er ikke mulig å endre PIN-koden din. Du vil få samme PIN-kode dersom du bestiller flere bankkort eller kredittkort.

Ja, du kan betale med Vipps med bankkort fra KLP. I Vipps-appen legger du selv inn hvilket bankkort du ønsker å betale med.

Beløpsgrenser i Norge:
- Minibank 9900 kroner per 7 dag
- Betalingsterminal: 300.000 kroner per transaksjon og per 3 dager

Beløpsgrenser i utlandet:
- Minibank: 15.000 kroner per 4 dager
- Betalingsterminal: 300.000 kroner per transaksjon og per 3 dager

Kortet fornyes automatisk før utløpsdato. Hvis du har mistet eller ødelagt bankkortet, kan du bestille et nytt i nettbanken eller mobilbanken. Velg "Meny", "Mine kort" og det aktuelle kortet som skal erstattes med nytt.

Hvis bankkortet ditt ikke fungerer i utlandet kan det være at du har lagt inn regionsperre for den regionen du befinner deg i. Du kan gjøre endringer på disse innstillingene i mobil- og nettbanken. Velg "Meny", "Kort" og "Regionsperre".

For medlemmer i KLP er det ingen årsgebyr for bankkortet. Det gjelder også hvis du har boliglån sammen med et KLP-medlem. 

For alle andre er årsgebyret på 250 kroner.

Normalt får du kortet i posten innen syv dager fra du bestilte bankkortet.

Da må du sperre kortet ditt umiddelbart. Du kan sperre kortet i mobil- og nettbanken eller ved å kontakte oss per telefon 55 54 85 00. Du må også sende inn egenerklæringsskjema. Vi må ha mottatt dette skjemaet så snart som mulig etter at transaksjonen fant sted.

Du kan bestille disponentkort i nettbanken på følgende måte:
1. Trykk på "Bestill bankkort" i nettbankmenyen
2. Velg kontoen du ønsker å bestille disponent kort på
3. Under kontoeier endrer du navnet til disponentens navn
4. Bekreft kontoavtale

Bankkortet kommer per post etter ca. en uke. Disponenten må selv aktivere kortet og hente ut PIN-koden under "Mine kort" i sin nettbank.

NB: Disponenten må være registrert som bankkunde hos oss. 

Logg inn i nettbanken eller mobilbanken og velg "Meny", "Mine kort", velg kortet du vil avslutte og trykk på "Avslutt kort". Skal kontoen også avsluttes må du sende oss en melding om dette i nettbanken.

Du vil automatisk få tilsendt nytt bankkort i posten ca. en måned før utløpsdato. Når du har mottatt det nye bankkortet, makulerer du og kaster det gamle.

Foresatte disponerer kontoen i nettbanken sin.

Barnet kan få tilgang til nettbanken fra fylte 13 år. Hvis barnet ditt ikke har tilgang nettbanken, ta kontakt med oss i nettbanken, så hjelper vi dere videre. 

Nettbank er en fin måte for barnet å lære seg å bruke penger fornuftig og samtidig holde oversikten over forbruket sitt.

Når barnet er under 13 år: Barnet må spørre sine foresatte som disponerer kontoen om å sjekke dette i nettbank/mobilbank. Det er også mulig å sjekke saldo i alle norske minibanker.

Når barnet er fylt 13 år og har nettbanktilgang: Da kan barnet sjekke saldo i nettbank eller mobilbank. Les mer om hvordan mobilbanken aktiveres.

Nei. Av sikkerhetsmessige har vi ikke bilde og fødselsnummer på bankkortet. Dette betyr at barnet ikke kan bruke bankkortet som legitimasjon.

Barn fra 10-12 år: PIN-koden blir sendt til barnet per post noen dager etter bankkortet kommer. Dersom barnet glemmer PIN-koden må foresatte sende melding til oss i nettbanken og be om å få en ny PIN-kode.

Ungdom fra 13-17 år: PIN-koden hentes ut i nettbanken.

Er bankkortet kommet på avveie eller blitt frastjålet må kortet sperres umiddelbart. Kontakt oss på telefon 55 54 85 00 (+ 47 55 54 85 00 fra utlandet).

Dersom barnet er under 13 år kan det ikke brukes til å handle på internett.

Er barnet fylt 13 år kan foresatte bestemme om barnet skal kunne bruke bankkortet til å handle på internett. Foresatte må da sende melding til oss i nettbanken der de bekrefter at kortet kan brukes til netthandel.

Ja. Barn fra fylte 10 år kan få egen brukskonto. Kontoen blir opprettet i barnets navn. Foresatte disponerer kontoen i nettbanken. 

Les mer om hvordan kontoen bestilles

Dersom det er en betaling du ikke kjenner til kontakter du vårt kundesenter per telefon 55 54 85 00 slik at vi kan sjekke dette opp for deg.

Gjelder det en eller flere transaksjoner tilknyttet bankkortet ditt? Da fyller du ut egenerklæringsskjema. Vi må ha mottatt dette skjemaet senest 3 måneder etter transaksjonen har funnet sted.

Når du legger inn en betaling kan du krysse av for at du ønsker kvittering. Dersom du allerede har betalt og ønsker å bestille dette i etterkant velger du "Meny" og "Utførte betalinger". Finn betalingen du ønsker kvittering på, trykk på forstørrelsesglasset bak den aktuelle betalingen og trykk på "Bestill oblat". Du får da tilsendt kvittering med oblat per post i løpet av noen dager.

Da må du påføre kontonummeret i KLP Banken pengene skal settes inn på, signere og sende den originale Giro utbetalingen til oss per post til adresse:

KLP Banken
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

Du må signere på baksiden av bankremissen og skrive inn kontonummeret som pengene skal settes inn på og sende den originale bankremissen til oss per post til adresse:

KLP Banken
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

Du må signere på baksiden av valutasjekken og skrive inn kontonummeret som pengene skal settes inn på og sende den originale valutasjekken til oss per post til adresse:

KLP Banken
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

Det kan være diverse årsaker til at en betaling er stoppet. De vanligste årsakene er at det mangler dekning på kontoen det tidspunktet betalingen skal ut av konto eller at beløpsgrensen for betaling i nettbanken er nådd. Du kan administrere beløpsgrensen for betaling i nettbanken ved å velge "Meny" og "Betalingsinnstillinger"

Har du AvtaleGiro kan det være at maksbeløpet for avtalen er lavere enn beløpet som skal trekkes. Da må beløpsgrensen for AvtaleGiro-avtalen økes før betalingen kan belastes kontoen din. Du kan deretter reaktivere betalingen i forfallsregisteret.

Ja. Telebanken kan du bruke til å sjekke saldo på kontoen, overføre penger, betale regninger og få opplysninger om siste transaksjoner på kontoen din.

Slik oppretter du telebank i nettbanken:

 1. Logg deg inn i nettbanken og send oss en melding der inne om at du ønsker å opprette telebank. Du vil så motta en bekreftelse fra oss.
 2. Når du har mottatt bekreftelse fra oss kan du hente ut telebankkode i nettbanken. Du finner telebankkoden ved å velge "Meny" og "Telebankkode" under menyvalget "Tjenester".

Du er nå klar til å ta i bruk telebanken!

Telefonnummeret til telebanken er: 21 49 22 55

Overføring mellom egne kontoer skjer umiddelbart.

I nettbanken kan du søke opp utførte betalinger i dokumentarkivet. Velg "Meny" og "Dokumentarkiv". Er det en tidligere eFaktura du leter etter finner du denne ved å velge "eFaktura arkiv" i menyen.

I nettbanken velger du "Meny" og "Betalingsinnstillinger". Her kan du endre beløpsgrensene for betaling i nettbanken.

Du finner oversikt over dette i nettbanken ved å velge "Meny" og "Betalingsavtaler".

Du kan opprette fast overføring mellom egne kontoer i KLP. Da velger du "Meny" og "Betalingsavtaler" og fanen "Faste overføringer". Dersom du ønsker å opprette en fast betaling til en konto i en annen bank velger du fanen "Faste betalinger".

Det betyr at beløpet er trukket fra kontoen din, men detaljene om transaksjonen vises først når bokføringen skjer. Normalt er dette neste virkedag. Har du brukt bankkortet ditt kan dette ta noe lengre tid.

Våre oppgjørsider: 
Belastning av konto hverdager klokken: 00:00, 10:00, 11:30 og 13:50 (Tidspunktene er omtrentlige). 

Har begge konto i KLP Banken vil pengene komme inn på konto med en gang. 

Alternativt kan du velge å bruke "Straksbetaling" når du betaler i mobilbanken og nettbanken. Da vil mottaker få pengene inn på konto umiddelbart, uavhengig av bank. Les mer om straksbetaling


Skal du betale til utlandet tar betalingen lengre tid. Les mer om betaling til utlandet

Avsender trenger følgende informasjon fra deg:

IBAN-nummeret på kontoen pengene skal inn på. Eksempel på hvordan et IBAN-nummer ser ut: NO49 8317 9999 999. Du finner IBAN-nummeret ditt i nettbanken ved å velge "Kontodetaljer" under den kontoen pengene skal inn på.

BIC/SWIFT-koden, bankens navn og adresse:

BIC/SWIFT-koden for å motta betaling i EURO fra Europa/EØS (SEPA): KLPKNO21. Adresse: KLP Banken, Postboks 400 sentrum, 0103 Oslo, Norway

BIC/SWIFT-koden for å for å motta andre type betalinger, i andre valutasorter enn EURO, både innenfor og utenfor EØS området: DNBBANOKK. Adresse: DNB, 0021 Oslo, Norway

Kontoeiers navn og adresse

Du finner IBAN-nummeret ditt i nettbanken ved å velge "Detaljer" under den aktuelle kontoen. I tillegg finner du IBAN-nummeret ditt på kontoutskriften.

BIC/SWIFT for å motta betaling i EURO fra Europa/EØS (SEPA): KLPKNO21

BIC/SWIFT for å motta andre type betalinger, i andre valutasorter enn EURO, både innenfor og utenfor EØS området: DNBANOKK

Når du legger inn en betaling til utlandet i nettbanken vil du kunne beregne kurs. Det er viktig å påpeke at dette kun er en estimert kurs og ikke nødvendigvis den du får. Endelig kurs blir fastsatt når betalingen utføres hos underleverandør. Vi kan av denne grunn ikke gi deg en eksakt kurs for akkurat din betaling.

Den endelige kursen finner du etter betalingen er utført i nettbanken ved å velge "Meny" og "Utførte betalinger".

Da vil betalingen komme i retur og ofte være redusert. Det vil pålegges kompletteringskostnader ved mangelfulle oppdrag, for eksempel ved å legge inn betaling uten BIC/SWIFT-kode eller bankkode. I tillegg kan det medføre omkostninger fra utførende bank i utlandet. Husk derfor å alltid sjekke at du har lagt inn korrekt informasjon når du legger inn betaling til utlandet.

Ved betaling til utlandet må BIC/SWIFT til mottakerbank oppgis. BIC/SWIFT-koden identifiserer hvilken bank pengene skal til og er på åtte eller elleve tegn. De første seks er alltid bokstaver. Du finner normalt BIC/SWIFT-koden på fakturaen eller ved å kontakte betalingsmottakers bank.

IBAN er et internasjonalt format for kontonummer. Du kan finne IBAN-nummeret ditt i nettbanken ved å velge "Detaljer" for den aktuelle kontoen. Dersom du skal betale til en konto i utlandet må du be betalingsmottaker om IBAN-nummeret.

SEPA (Single Euro Payments Area) er et resultat av et samarbeid mellom primært EU-kommisjonen og den Europeiske Sentralbanken med formål å skape et felles europeisk betalingsmarked).

For at betalingen skal gå som en SEPA-betaling må betalingen være i EURO og mottakerbank må være medlem av SEPA-samarbeidet. I tillegg må det benyttes IBAN nummer og BIC/SWIFT-kode.

Det er også viktig at du velger at omkostningene skal deles. Fordelen med å benytte SEPA-betaling er at denne formen både er raskere og rimeligere.

Bankkode består av tall og brukes til å identifisere mottakers bank i "nationale clearing systemer". Bankkode skal IKKE fylles inn når IBAN benyttes. Til USA må du registrere FW – Routing Number/ABA (eksempel: FW999999999)

Skal du betale en faktura må du velge den valutasorten den er fakturert med. Hovedregelen er at du skal velge valutaen i mottakerlandet. Skal du overføre til land innen Europa velger du EURO.

Du finner oversikt over hva det koster å sende penger til utlandet i prislisten

Vi har laget en stegvis guide som tar deg gjennom stegene for å flytte kundeforholdet ditt.

Alle kan bli bankkunde i KLP. Er du medlem i KLP får du de beste betingelsene vi kan tilby. For å kunne bli bankkunde i KLP må du:

 • Ha norsk fødselsnummer
 • Ha norsk folkeregistrert adresse

Les mer om å bli bankkunde og bytte bank

Barn og ungdom fra 10-17 år kan opprette kontoer og bankkort. Les mer om hvordan dette opprettes

Du må informere arbeidsgiver om nytt kontonummer for utbetaling av lønn. Dette gjør du enkelt ved å sende arbeidsgiver en e-post. Ta gjerne en titt på vår stegvise guide til bytte av bank

Ja, det kan du. Det er mulig å ha noe av kundeforholdet ditt hos oss og noe i andre banker.

Det tar inntil 10 dager fra du sender inn bankbytteskjema til kontoene er overført til oss.

Nei. Vi er en selvbetjent nettbank. Det betyr at du som kunde kan administrere kundeforholdet ditt selv i mobil- og nettbank.

Vi er også tilgjengelige på e-post dersom det skulle være noe. I tillegg kan du nå oss hele døgnet på telefon 55 54 85 00.

Når du har opprettet de kontoene du ønsker kan du sende inn bankbytteskjema. Du finner bankbytteskjema i nettbanken ved å velge "Meny" og "Bytte bank". Husk at dersom du skal flytte hele kundeforholdet ditt bør du ha bestilt kodebrikke fra oss først. Dette da kodebrikken du har i tidligere bank blir avsluttet når du stenger alle kontoene dine der.

Det kommer an på om du ønsker å søke om lån til å kjøpe ny bolig eller ønsker å øke eller flytte boliglånet ditt. Ta gjerne en titt på oversiktssiden over alle våre boliglån, og finn lånet som passer ditt behov. Søknaden sender du inn elektronisk, og du må legge ved siste lønnsslipp og skattemelding i søknaden.

Det er flere faktorer som avgjør om og hvor mye du kan få låne. Vi gjør en totalvurdering av disse faktorene:

 • Hvor mye egenkapital du har, dersom du skal kjøpe ny bolig
 • Betalingsevnen din
 • Livssituasjonen din
 • Markedsverdien på boligen din, dersom du eier i dag

Vi forholder oss til Finanstilsynets retningslinjer for god utlånspraksis.

Det er normalt fast skattbar inntekt fra arbeidsgiver som legges til grunn ved vurdering av betjeningsevne.

Dersom du har eksisterende studielån, billån, båtlån, forbrukslån, kredittkortgjeld eller annen gjeld, vil dette påvirke hvor mye vi kan tilby i boliglån.

Vi har en lånekalkulator du kan bruke for sjekke hvor mye lånet vil koste i måneden.

Lån i KLP Banken krever sikkerhet i fast eiendom i Norge. Det er ikke mulig å benytte eiendom i utlandet som sikkerhet.

Selveiet bolig
Har du en selveiet bolig kan vi i utgangspunktet gi lån inntil 75 prosent av boligens markedsverdi. For medlemmer i KLP kan vi også vurdere å gi lån inntil 85 prosent av boligens markedsverdi. Da gjør vi en ekstra vurdering av sikkerhet, betjeningsevne og betjeningsvilje.

Borettslag- eller aksjeleilighet
Har du borettslags- eller aksjeleilighet kan vi i utgangspunktet gi lån inntil 75 prosent av brutto markedsverdi, fratrukket fellesgjeld. For medlemmer i KLP kan vi vurdere å gi lån inntil 85 prosent av markedsverdi fratrukket fellesgjeld, da gjør vi en ekstra vurdering av sikkerhet og betjeningsevne.

Hytte / Fritidsbolig
På Hytte/fritidsbolig innvilger vi lån på inntil 75 prosent av markedsverdi. Les mer om lån til fritidsbolig og hytte

KLP Banken er en ren nettbank og tilbyr primært lån til boligformål og fritidsbolig/hytte.

Ubebygde tomter
Vi tilbyr dessverre ikke byggelån eller lån mot sikkerhet i ubebygd tomt. Vi anbefaler derfor å søke om byggelån i en lokal bank. Når boligen er ferdigstilt kan du søke om å flytte boliglånet til oss.

Landbrukseiendom
Har du konsesjonspliktig landbrukseiendom på over 100 mål, kan vi dessverre ikke tilby lån. Vi anbefaler deg i tilfelle å kontakte Landkreditt. Har du landbrukseiendom på under 100 mål kan vi vurdere å gi lån på inntil 75 prosent av dokumentert markedsverdi. Inntekten din må da være basert på lønnsforhold, og ikke driftsinntekter.

Næringseiendom
Vi tilbyr kun lån til boligformål, og kan derfor ikke tilby lån til næringseiendom.

Hvis du ønsker å binde renten på boliglånet ditt finner du fremgangsmåte her

Ja, det er mulig å søke om avdragsfri periode på boliglånet. Det betyr at du kun betaler renter og ikke avdrag. Dette forutsetter at lånet ditt ligger innenfor 60 prosent av boligens verdi. Du søker om avdragsfrihet i nettbanken ved å velge "Meny" og "Søk om avdragsfrihet". 

Dersom du har valgt boliglån med flytende rente har du muligheten til å betale inn ekstra avdrag på lånet når du måtte ønske det, uten ekstra kostnader. Dette gjør du i nettbanken ved å velge "Meny" og "Betal ekstra inn på lånet". 

Når du registrerer deg som bankkunde får du automatisk opprettet en brukskonto. Du kan også opprette flere brukskontoer i nettbank og mobilbank,

Les mer om brukskonto

Du finner kontonummeret ditt på oversiktssiden i nettbanken. Dersom du har bankkort finner du også kontonummeret ditt på baksiden av bankkortet.

Dette gjør du i nettbanken ved å velge "Legg til disponent til konto" i menyen. Husk at disponent på konto også må være bankkunde i KLP. 

Dette gjør du inne i nettbanken ved å velge "Mine kontoer" og "Kontoinnstillinger" under kontoen du ønsker å endre navn på.

Du finner IBAN-nummeret ditt i nettbanken ved å velge "Meny", "Mine kontoer" og "Detaljer" under den aktuelle kontoen. Du kan også finne IBAN-nummeret ditt på kontoutskriften din.

Du kan opprette opp til ni brukskontoer.

Nei, vi tilbyr ikke kontokreditt. Vi tilbyr kredittkort med inntil 45 dagers betalingsutsettelse. Les mer om kredittkort.

Dersom du ønsker å avslutte en konto må du sende oss en melding om dette via nettbankens "Skriv til oss".

Nei, vi tilbyr ikke depositumkonto.

Du kan endre grensen for betaling i nettbanken. Det gjør du slik: 

 1. Trykk på "Meny"
 2. Under menyvalget Innstillinger trykker du på "Betalingsinnstillinger"
 3. Fyll inn ny beløpsgrense per transaksjon/måned
 4. Trykk "Lagre endringer"

Hvis du ønsker å endre til en beløpsgrense til mer enn 3.000.000 kroner, må du sende oss en melding i nettbanken om hvilken beløpsgrense du ønsker.

Nei. Uansett om du har valgt å benytte BSU-kontoen til boligformål eller brutt kontrakten, har du ikke mulighet til å opprette en ny.

Du får skattefradrag for 20 prosent av beløpet du har spart inneværende år. Dersom du sparer det maksimale årlige beløpet på 25.000 kroner, kan du få 5000 kroner i skattefradrag.

NB: For å få skattefradraget må du ha høy nok inntekt, slik at du betaler nok skatt til å trekke BSU-fradraget. Vi melder inn beløpet du har spart til skatteetaten, som regner ut hvor mye du har krav på i BSU-fradrag basert på hvor mye du har tjent.

Nye regler fra 01.01.2021

Det gis ikke fradrag når du per 31. desember i inntektsåret helt eller delvis eier egen bolig eller sekundærbolig.

Se mer informasjon om BSU og skattefradrag på skatteetaten.no

Ja. Beløpet du har satt inn på BSU-kontoen din inneværende år har du muligheten til å ta ut. Dersom du ønsker å gjøre dette må du sende oss en melding i nettbanken der du informerer om hvilket kontonummer beløpet skal overføres til.

Dersom du ønsker å bruke BSU-kontoen til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån må du også sende oss en melding om dette i nettbanken. I denne meldingen må du bekrefte at beløpet skal benyttes til boligkjøp. I tillegg må du opplyse om hvilket kontonummer innestående skal overføres til.

NB! Dersom du velger å avslutte din BSU-konto vil du aldri kunne opprette en ny i ettertid.

Det året du fyller 34 år har du ikke lenger mulighet til å sette inn penger på BSU-kontoen din og kontoen får rente tilsvarende sparekonto ordinær. Selve kontoen kan du beholde hos oss så lenge du ønsker. 

Nei. Vi tilbyr kun BSU-konto. Et alternativ er sparekonto. Les mer om sparekonto

Ja. Det er mulig å opprette BSU-konto for barn fra de er fylt 13 år. Til informasjon fraråder Skatteetaten å åpne BSU-konto til barn under 17 år. Dette da barnet må ha skattbar inntekt for å kunne dra nytte av skattefradraget.

Les mer om hvordan du kan opprette BSU-konto for barna dine

Normalt tar det inntil 10 dager fra du har signert BSU dokumentene til kontoen er flyttet over til oss.

Pengene du har spart er forbeholdt boligkjøp eller nedbetaling av boliglån, bortsett fra beløpet du har spart inneværende år. Dersom du skal kjøpe bolig eller nedbetale på boliglånet ditt sender du oss en melding om dette i nettbanken. Vi trenger da disse opplysningene fra deg:

 • Informasjon om du skal kjøpe ny bolig eller nedbetale på boliglånet ditt
 • Hvilket kontonummer/lånenummer og hvilken bank beløpet skal overføres til

Budrunder er spennende og ofte hektiske. Kanskje opplever du å tape mange, men til slutt vil du sitte igjen med drømmeboligen.

Skriv navn og telefonnummer til saksbehandleren din i budskjemaet, så vil megler kontakte oss for å kontrollere at du har finansieringen i orden. Ikke vis frem finansieringsbeviset til megler. Det er greit å holde for seg selv hvor langt du kan strekke deg i budrunden.

Det er viktig at du holder deg innenfor de gitte rammene som er oppgitt i finansieringsbeviset du har fått.

Hos oss kan du bare ta opp lån sammen med ektefelle, samboer eller partner. Eksempelvis kan ikke søsken eller venner ta opp lån sammen.

Det er flere faktorer som avgjør om og hvor mye du kan få låne. Vi gjør en totalvurdering av disse faktorene:

 • Hvor mye egenkapital du har, dersom du skal kjøpe ny bolig
 • Betalingsevnen din
 • Livssituasjonen din
 • Markedsverdien på boligen din, dersom du eier i dag

Vi forholder oss til Finanstilsynets retningslinjer for god utlånspraksis.

Det er normalt fast skattbar inntekt fra arbeidsgiver som legges til grunn ved vurdering av betjeningsevne.

Dersom du har eksisterende studielån, billån, båtlån, forbrukslån, kredittkortgjeld eller annen gjeld, vil dette påvirke hvor mye vi kan tilby i boliglån.

Vi har en lånekalkulator du kan bruke for sjekke hvor mye lånet vil koste i måneden.

Når du har vunnet budrunden vil megler avtale tid med deg og selger for å signere kjøpekontrakt. Etter dette møtet sender du kjøpekontrakten til oss. Vi vil deretter sende deg lånedokumenter som må signeres og returneres til oss.

De fleste har ikke muligheten til å kjøpe bolig uten å låne penger, og det er ikke mulig å låne mer enn 85 prosent av boligens markedsverdi. Det er derfor viktig å spare, og det kan du gjøre på flere måter.

Er du under 34 år er BSU en god måte å spare til egenkapital på. Du kan spare inntil 25 000 kroner i året, og opp til 300.000 kroner totalt. Det er mye bedre rente enn på BSU-kontoen enn på en vanlig sparekonto, og du kan få opp til 20 prosent skattefradrag på beløpet du sparer hvert år.

Det er også mulig å spare i fond - som kan gi god avkastning på sparepengene. I dette tilfelle bør man ha flere års horisont på sparingen, da en slik sparetype er mer utsatt for økonomiske svingninger.

Nei, det er ikke mulig. Med en fastrenteavtale må du forholde deg til en fast nedbetalingsplan, og det er ikke mulig å ta ut og sette inn penger på lånet. Fleksilån gir deg muligheten til å selv styre innbetaling på lånet, og du kan ta ut av kredittrammen når du måtte ønske.

Du kan enkelt overføre penger fra fleksilånskontoen din til andre kontoer i nettbanken.

I nettbanken finner du kontonummeret til fleksilånet ditt. Dersom du ønsker å betale inn på lånet, er det dette kontonummeret du betaler inn til.

Vi anbefaler at du minimum betaler rentekostnadene hver måned. Det kan derfor være lurt å opprette en fast månedlig betaling for å dekke disse kostnadene.

Nei, det er kun mulig å ha fleksilån med sikkerhet i primærboligen din.

Med kontaktløs betaling (tæpping) på bank- og kredittkort kan du betale kun ved å holde kortet inntil betalingsterminalen. I tillegg slipper du å taste inn PIN-koden din for små beløp under 400 kroner. Les mer om kontaktløs betaling.

Kontaktløs betaling blir mer og mer populært, og flere brukersteder tilbyr nå kontaktløs betaling. I tiden fremover vil alle betalingsterminaler gradvis skiftes ut for å støtte kontaktløs betaling.

Se etter symbolet for kontaktløs betaling: 

Da må du sperre kortet ditt umiddelbart. Kontakt oss på telefon 55 54 85 00, tastevalg 1 – 3 – 1. Ringer du fra utlandet et nummeret +47 55 54 85 00. Dersom du har blitt svindlet finner du informasjon om dine reklamasjonsrettigheter her.

Dersom kortet ditt har symbolet for kontaktløs betaling (ligner på et WiFi symbol) kan du betale kontaktløst.

Bankkort og kredittkort med kontaktløs betaling er like sikkert som alle andre kort med chip og PIN-kode. Det er en grense på 400 kroner per transaksjon uten at du må taste inn PIN-koden din. Som en ekstra sikkerhet vil du av og til, når beløpet er under 400 kroner, bli bedt om å taste inn PIN-koden din – selv om du betaler kontaktløst.

Ja. Gratis reise- og avbestillingsforsikring inkludert i KLP kredittkort. Mer informasjon om reise- og avbestillingsforsikringen

Du aktiverer kredittkortet i nettbanken ved å velge "Meny", "Mine kort" og "Aktiver" under kredittkortet.

For å søke om KLP kredittkort må ha fylt 18 år, være medlem i KLP, ha norsk fødselsnummer og norsk folkeregistrert adresse. Dersom du har betalingsanmerkninger vil du ikke kunne få KLP kredittkort. Vi vil ta en helhetlig vurdering av din økonomi når du søker om kredittkort.

Da kan du kontakte oss per telefon 55 54 85 00 (hverdager mellom klokken 08:00 og 16:00) eller sende oss en melding i nettbanken. Dersom du ønsker å øke kredittgrensen din vil vi forta en vurdering på dette.

Du finner PIN-koden din i nettbanken ved å velge "Meny", "Mine kort" og "Hent PIN".

Nei, det er ikke mulig å endre PIN-koden tilknyttet kredittkortet. 

Det er beløpsgrenser i kortet, dette er en kontroll som skal redusere muligheten for misbruk av kort.

Beløpsgrenser Norge:
- Minibank 9900 kroner per 7 dag
- Betalingsterminal: 300.000 kroner per transaksjon og per 3 dager

Beløpsgrenser i utlandet:
- Minibank: 15.000 kroner per 4 dager
- Betalingsterminal: 300.000 kroner per transaksjon og per 3 dager

Du får tilsendt faktura en gang i måneden. Du kan når som helst betale inn ekstra på kredittkortet dersom du ønsker det. Minimumsbeløpet for innbetaling per måned er 3 prosent av benyttet kreditt, eller minimum 300 kroner.

Ja, det kan du gjøre i nettbanken. Dette gjør du ved å velge "Betal" i nettbanken.

Du oppretter eFaktura i nettbanken. eFakturareferansen finner du i nettbanken under "Meny" og "Mine kort". eFaktura oppretter du ved å velge "Meny" og "Ny eFaktura eller Avtalegiro".

Da kan du sende oss en melding i nettbanken om at du ønsker å endre forfallsdato. Du kan velge mellom forfallsdato den 5., 15. eller 25. i måneden.

Antall dager betalingsutsettelse vil variere basert på når i måneden varekjøpet ble foretatt. For å få 45 dagers rentefri betalingsutsettelse på varekjøp må kjøpet være gjort dagen etter at faktura er blitt produsert. Fakturaen har alltid forfall 14 dager etter produksjonsdato.

Eksempel: Har du forfallsdato 25. hver måned, vil din faktura produseres 11. hver måned. For å få 45 rentefrie dager på et kjøp, må kjøpet bli gjort dagen etter fakturaen produseres, altså 12. i måneden. Bruker du kortet dagen før faktura produseres, oppnår du 15 rentefrie dager.

Du finner oversikt over våre priser og gebyrer i vår prisliste

Dersom du har valgt boliglån med flytende rente har du muligheten til å legge inn ekstra avdrag på lånet når du måtte ønske det, uten ekstra kostnader. Dette gjør du enkelt ved å foreta en innbetaling fra en konto inn på lånekontonummeret ditt. Lånekontonummeret finner du i nettbanken. Innbetalingen bør registreres noen dager etter du har forfallsdato på lånet ditt.

Ja, det er mulig å søke om avdragsfri periode på boliglånet. Det forutsetter at lånet ditt ligger innenfor 60 prosent av boligens verdi.

Slik søker du
Logg inn i nettbanken, velg meny og «Søk om avdragsfrihet» fra menyen.

Husk at…

I en avdragsfri periode betaler du kun rentene på lånet ditt. Med andre ord betaler du minstekostnaden for å ha et lån og ikke selve lånet.

Vær klar over at den totale kostnaden for lånet øker i det lange løp, siden du ikke betaler ned lånet i en periode.

Når den avdragsfrie perioden avsluttes vil månedlige avdrag være høyere enn opprinnelig.

Om det er kort tid til forfall på lånet ditt, vil den avdragsfrie perioden begynne fra neste forfall.

Du finner nedbetalingsplanen i nettbanken ved å velge "Meny" og "Mine lån". Deretter trykker du på lånet ditt og velger "Nedbetalingsplan".

Send oss en melding i nettbanken med informasjon om hvilken konto du ønsker som belastningskonto, så endrer vi dette for deg. Husk at belastningskontoen må være en konto i KLP Banken.

Du finner renten i nettbanken ved å velge "Detaljer" under lånet ditt.

Send oss en melding i nettbanken om hva du ønsker som forfallsdato på lånet, så endrer vi det for deg. Du vil da kunne se oppdatert nedbetalingsplan i nettbanken.

Det er som regel tre mulige utfall:

Hvis dere bestemmer dere for at boligen skal selges
Da må boligen være solgt og det må foreligge en undertegnet kjøpekontrakt og en avtale mellom partene om fordeling av egenkapitalen. Når dette er på plass kan dere søke om finansieringsbevis for kjøp av ny bolig.

Hvis dere bestemmer dere for at du skal beholde boligen
Da må du søke om å kjøpe ut den andre parten og få overta boliglånet selv. Dette gjør du ved å sende inn søknad om finansieringsbevis.

Hvis dere bestemmer dere for at du skal kjøpes ut av boligen
Da må den andre parten søke om å kjøpe deg ut og få overta boliglånet selv. Når dette er på plass kan du søke om finansieringsbevis for kjøp av ny bolig.

Du finner årsoppgaven i postkassen din i nettbanken.

Har du boliglån med flytende rente kan du innfri lånet nå du selv måtte ønske. Da kan du enten sende en melding i nettbanken eller kontakte vårt kundesenter per telefon 55 54 85 00 for å få opplyst nøyaktig beløp for den aktuelle datoen du ønsker å innfri lånet.

Har du et fastrentelån du ønsker å innfri må du kontakte vårt kundesenter per telefon 55 54 85 00, da det må gjøres en kursberegning (over- eller underkurs)

Nei, det er ikke krav til minsteinnskudd. Renten gjelder fra første krone.

Du finner oversikt over gjeldene renter og priser i vår prisliste.

Sparekonto barn opprettes i barnets navn. Det er kun barnets foresatte som kan bestille kontoen.

Det tar normalt ca. to uker fra du søker om Seniorlån til lånet er utbetalt på kontoen din.

Du beholder Seniorlånet så lenge du bor i boligen. Lånet skal først tilbakebetales ved permanent flytting til sykehjem eller død.

Dersom du kommer på sykehjem, må lånet gjøres opp innen 12 måneder etter fraflytting. Det er du som avgjør om boligen skal selges eller overdras til arvingene. Hvis du har inngått avtalen sammen med din ektefelle/samboer, og han/hun ønsker å bo hjemme løper avtalen om Seniorlån som før.

Ja. Nøyaktig hvor mye avhenger av rentenivå, levetid og boligprisstigning. Løsøre, annen eiendom og eventuelle andre verdier vil gå til arvingene i sin helhet.

Ja, men det er viktig at det inngås avtaler med øvrige familie som sikrer at den etterlatte kan bli boende.

Dette gjelder for ektefelle og samboere:

 • Ektefeller uten barn/med felles barn: Ingen særskilte avtaler
 • Ektefeller med særkullsbarn: Samtykke til uskifte
 • Samboere uten barn: Gjensidig testamente
 • Samboere med felles barn: Ingen særskilte avtaler
 • Samboere med særkullsbarn: Egen uskifteavtale

Dersom du har flytteplaner bør du vente med å inngå avtale om Seniorlån. Skulle du derimot bytte bolig etter å ha inngått avtale om Seniorlån, kan avtalen overføres til ny bolig, forutsatt at dette er godkjent av oss.

Vi garanterer deg en livsvarig borett og derfor er renten høyere enn på ordinære boliglån. Hvis boligens verdi blir lavere enn lånet ved forfall, er det vi som må dekke tapet. Det du betaler ekstra i renter er dermed forsikringspremien vi tar for å kunne gi deg:

 • Muligheten til faste månedlige og skattefrie utbetalinger ut året låntaker fyller 95 år
 • Garanti for at du, eller lengstlevende ektefelle, kan bo i boligen så lenge dere ønsker det eller er i stand til det
 • En garanti som gjelder selv om boligprisene skulle synke og dersom boligrenten stiger

Ja, det er selvsagt mulig å betale renter og gjøre andre innbetalinger dersom du ønsker det. Dette gjøres ved å betale direkte inn på lånets kontonummer som du finner i nettbanken.

Rentene godskrives kontoen din årlig, per 31.12. Du kan alltid sjekke opptjente renter i nettbanken ved å velge "Detaljer" under kontoen.

Dersom du ønsker å avslutte en konto må du sende oss en melding om dette via nettbankens "Skriv til oss". Vi trenger denne informasjonen fra deg:

 • Kontonummer på kontoen som skal avsluttes
 • Kontonummer på konto innestående og eventuelle opptjente renter skal overføres til

Ja, vi er medlem av Bankenes Sikringsfond og dekker innskudd inntil 2 millioner kroner, inklusive opptjente renter.

Du finner full oversikt over sparekontoen din i nettbanken. Logg inn på Min Side og velg "Nettbank" . Her kan du velge "Detaljer" for den aktuelle kontoen og få opp informasjon om rentesats og hvor mye du har opptjent i renter i år.

Opptjente renter godskrives kontoen din årlig, per 31.12.

Du kan opprette opp til ni sparekontoer.

Dette gjør du inne i nettbanken ved å velge "Kontoinnstillinger" under kontoen du ønsker å endre navn på.

Du finner kontonummeret ditt på oversiktssiden i nettbanken.

Nei, vi tilbyr kun sparekonto med flytende rente.