Skademelding reisesyke/hjemtransport

LES DETTE FØR UTFYLLING!For å kunne søke om erstatning må minst 50 prosent av reisens transport- eller overnattingskostnader være betalt med KLP kredittkort.
Skademeldingsblanketten må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig.
Den som bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjør, kan tape enhver rett etter forsikringsavtaleloven § 8-1.
Har du har vedlegg du ønsker å legge ved, kan dette gjøres på siste trinn i denne skademeldingsflyten.

 
 

FORSIKRINGSTAKER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORSIKRINGSFORHOLD


 
 

Person 1

 
 
 
 
 
 

Person 2

 
 
 
 
 
 

Person 3

 
 
 
 
 
 

OPPLYSNINGER OM SKADEN

 
 
 
 
 
 


 
  
 

OPPLYSNINGER OM SYKDOMMEN/ULYKKEN

 
 
 
 
 
 
 
 

MERUTGIFTER I FORBINDELSE MED SYKDOMMEN/SKADEN

 
 
 
 
 
 
 
 

UFORUTSATT ELLER FORLENGET HOTELLOPPHOLD

 
 

 
 
 
 

DYRERE HJEMTRANSPORT ENN FORUTSATT


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TAPT FERIE PGA SYKEHUSOPPHOLD, LEGEORDINERT SENGELEIE ELLER HJEMREISE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil motta en bekreftelse på epost