Skademelding reisegods

LES DETTE FØR UTFYLLING!
For å kunne søke om erstatning må minst 50 prosent av reisens transport- eller overnattingskostnader være betalt med KLP kredittkort.
Skademeldingsblanketten må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig.
Den som bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjør, kan tape enhver rett etter forsikringsavtaleloven § 8-1.
Har du har vedlegg du ønsker å legge ved, kan dette gjøres i siste trinn i denne skademeldingsflyten.

 
 

FORSIKRINGSTAKER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORSIKRINGSFORHOLD


 
 

Person 1

 
 
 
 
 
 

Person 2

 
 
 
 
 
 

Person 3

 
 
 
 
 
 

OPPLYSNINGER OM SKADEN

 
 
 
 
 
 


 
  
 

OPPLYSNINGER OM SKADEN/TAPET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKADEOPPGAVE


 
 
 
 

Du vil motta en bekreftelse på epost