money

Utlandsbetaling

Når du skal betale til utlandet eller motta en betaling fra utlandet er det noen ting som er viktig å huske på. Her får du oversikt og tips rundt betaling til og fra utlandet.

Betaling til utlandet gjennomføres enklest i nettbanken. Tjenesten "Betaling utland" må først aktiveres i nettbanken. 

Logg inn og betal til utland

Betal til utlandet i nettbanken

Betal til utlandet er en tjeneste for deg som bruker oss som din daglige bank. Det betyr at du må få lønnen din inn på konto hos oss, og bruke banken aktivt med regningsbetaling og bankkort. 

Får du beskjed om at tjenesten "Betaling utland" er deaktivert? Da må du sende oss en melding i nettbanken om at du ønsker å åpne for betaling til utland. Du mottar en bekreftelse fra oss når det er aktivert.

Dette må du vite når du skal betale til utlandet 

 • Betalingsmottakers IBAN nummer/Kontonummer
 • Betalingsmottakers navn og fullstendig adresse
 • SWIFT/BIC-kode til betalingsmottakers bank
 • Navnet på banken til betalingsmottaker

Ved betaling til utlandet må det oppgis hva beløpet gjelder (gave, skolepenger, arv, kjøp av eiendom eller lignende)

Pass på at du legger inn riktig informasjon, da unngår du at betalingen kommer i retur og er redusert.

Slik legger du inn betaling til utland i nettbanken

1. Logg deg inn i nettbanken
2. Velg "Meny" og "Betal til utland"
3. Fyll ut nødvendig informasjon og utfør betalingen.

Nyttig å vite om betaling til utlandet

Når du legger inn en betaling til utlandet i nettbanken vil du kunne beregne kurs. Det er viktig å påpeke at dette kun er en estimert kurs og ikke nødvendigvis den du får. Endelig kurs blir fastsatt når betalingen utføres hos underleverandør. Vi kan av denne grunn ikke gi deg en eksakt kurs for akkurat din betaling.

Den endelige kursen finner du etter betalingen er utført i nettbanken ved å velge "Meny" og "Utførte betalinger".

Det er viktig at du legger inn korrekt informasjon når du skal betale til utlandet. Like viktig er det at du oppgir korrekt informasjon når du skal motta penger fra utlandet.

Skal du betale en faktura må du velge den valutasorten den er fakturert med. Hovedregelen er at du skal velge valutaen i mottakerlandet. Skal du overføre til land innen Europa velger du EURO.

Bankkode består av tall og brukes til å identifisere mottakers bank i "nationale clearing systemer". Bankkode skal IKKE fylles inn når IBAN benyttes. Til USA må du registrere FW – Routing Number/ABA (eksempel: FW999999999)

Du finner oversikt over hva det koster å sende penger til utlandet i prislisten

Da vil betalingen komme i retur og ofte være redusert. Det vil pålegges kompletteringskostnader ved mangelfulle oppdrag, for eksempel ved å legge inn betaling uten BIC/SWIFT-kode eller bankkode. I tillegg kan det medføre omkostninger fra utførende bank i utlandet. Husk derfor å alltid sjekke at du har lagt inn korrekt informasjon når du legger inn betaling til utlandet.

For betaling innen EU/EØS og Sveits

Det normalt å benytte EURO eller mottakers lokale valuta som valutasort ved betaling innen EU/EØS og Sveits. For en rask overføring, som er mest prisgunstig, anbefaler vi SEPA-betaling (Single Euro Payments Area) SEPA er et resultat av et samarbeid mellom primært EU-kommisjonen og den Europeiske Sentralbanken med formål å skape et felles europeisk betalingsmarked.


For betalinger til resten av verden

Ved betaling til land i resten av verden anbefaler vi lokal valuta. Vi tilbyr overførsel i følgende valuta: EUR, USD, SEK, DKK, AUD, GBP, JPY, CHF, THB, CAD, NOK, PLN

BIC/SWIFT 

Ved betaling til utlandet må BIC/SWIFT til mottakerbank oppgis. BIC/SWIFT-koden identifiserer hvilken bank pengene skal til og er på åtte eller elleve tegn. De første seks er alltid bokstaver. Du finner normalt BIC/SWIFT-koden på fakturaen eller ved å kontakte betalingsmottakers bank.

BIC/SWIFT for å motta betaling i EURO fra Europa/EØS (SEPA): KLPKNO21XXX 

BIC/SWIFT for å motta andre type betalinger, i andre valutasorter enn EURO, både innenfor og utenfor EØS området: DNBANOKKXXX

IBAN-nummer

IBAN er et internasjonalt format for kontonummer. Du kan finne IBAN-nummeret ditt i nettbanken ved å velge "Detaljer" for den aktuelle kontoen. Dersom du skal betale til en konto i utlandet må du be betalingsmottaker om IBAN-nummeret.

På grunn av sanksjoner mot Russland og Hviterussland er det for tiden ikke mulig å gjøre betalinger til mottakere i disse landene.

Hvorfor?

USA, UK, EU og flere andre land har innført mange sanksjoner mot russiske personer, selskaper og banker, og det ventes flere. Vi i KLP Banken forholder oss til dette sanksjonsregelverket.

Dette kan du lese mer om på Utenriksdepartementets sider på regjeringen.no

Usikkerheten knyttet til ukrainske bankers infrastruktur gjør at det kan være problematisk å gjennomføre betalinger til og fra Ukraina nå.

Du som kunde må selv vurdere i hvilken grad du bør foreta betalinger til Ukraina, siden det er usikkerhet knyttet til om pengene kommer i retur, blir låst eller forsvinner. KLP Banken kan ikke garantere at betalinger kommer frem.

Dette må du vite når du skal motta penger fra utlandet

Avsender trenger følgende informasjon fra deg:

 • IBAN-nummeret på kontoen pengene skal inn på. Eksempel på hvordan et IBAN-nummer ser ut: NO49 8317 9999 999. Du finner IBAN-nummeret ditt i nettbanken ved å velge "Kontodetaljer" under den kontoen pengene skal inn på.
   
 • BIC/SWIFT-koden, bankens navn og adresse.

  BIC/SWIFT-koden for å motta betaling i EURO fra Europa/EØS (SEPA): KLPKNO21XXX. Adresse: KLP Banken, Postboks 400 sentrum, 0103 Oslo, Norway

  BIC/SWIFT-koden for å for å motta andre type betalinger, i andre valutasorter enn EURO, både innenfor og utenfor EØS området: DNBANOKKXXX. Adresse: DNB, 0021 Oslo, Norway
   
 • Kontoeiers navn og adresse

Nyttig å vite om å motta betaling fra utlandet

Du finner IBAN-nummeret ditt i nettbanken ved å velge "Detaljer" under den aktuelle kontoen. I tillegg finner du IBAN-nummeret ditt på kontoutskriften.

Det kommer an på om betalingen blir sendt som en SEPA betaling eller som en vanlig utlandsbetaling.

 • For SEPA-betaling: 2-3 bankdager
 • For vanlig utlandsbetaling: 3-9 bankdager

Full oversikt over våre priser, renter og gebyrer finner du i vår prisliste

BIC/SWIFT for å motta betaling i EURO fra Europa/EØS (SEPA): KLPKNO21XXX

BIC/SWIFT for å motta andre type betalinger, i andre valutasorter enn EURO, både innenfor og utenfor EØS området: DNBANOKKXXX 

Du kan motta penger fra utlandet på to måter: 

 • SEPA betaling 
 • Vanlig utlandsbetaling 

Det er viktig at avsender har din korrekte betalingsinformasjon. 

Norske banker og andre tilbydere av betalingstjenester har ikke lov til å formidle innsats og utbetalinger i pengespill fra pengeselskaper uten tillatelse i Norge. 

Les mer om pengespill og forbud mot betalingsformidling

Husk å oppgi korrekt informasjon

For å kunne motta penger fra utlandet må du oppgi korrekt IBAN-nummer og SWIFT-kode til avsender eller avsenderbank. IBAN-nummeret finner du i nettbanken under kontodetaljer og på kontoutskriften din.