Bankkort nettbrett nettbank

Sperring av kort

Har du mistet, blitt frastjålet eller ikke finner kortet ditt, må du sperre det med en gang i mobilbanken eller nettbanken.

Tips

Du kan også ringe oss på +47 55 54 85 00, tastevalg 1 - 3 - 2.

Slik sperrer du kortet ditt i mobilbanken eller nettbanken

  • Velg "Meny", "Mine kort" og "Sperr kort"
  • Trykk på kortet du ønsker å sperre
  • Velg det alternativet som passer
    • Sperre kortet permanent. Kortet er stjålet
    • Kortet er mistet for godt
    • Jeg finner ikke kortet mitt *

Etter du har sperret kortet kan du bestille deg nytt kort i nettbanken.

* Dersom du finner igjen kortet ditt, og det ikke har vært i andres besittelse, kan du fjerne sperren igjen selv, uten kostnader. 

Les mer om bankkort, kredittkort og kontoer