Mann med hund på svaberget

Arveoppgjør og dødsbo

Når du mister en av dine nærmeste er det noen ting du må gjøre med bankforholdet til avdøde. Her finner du informasjon om hva som skjer med kontoer, kort og lån i banken, hva du må gjøre for å få en oversikt og hvordan kundeforholdet kan avsluttes.

Dette gjør vi når vi får melding om dødsfall

 • Kontoer blir sperret for uttak. Det gjelder også for personer som har hatt tilgang til kontoen. Kontoen er fortsatt åpen for innbetalinger frem til den blir avsluttet
 • Bankkort sperres 
 • BankID, nettbank og betalingsavtaler avsluttes 
 • Utgifter til begravelse kan belastes konto før vi har mottatt skifteattesten. 
 • Andre utgifter kan betales fra avdødes konto først når vi har mottatt dokumentasjon på hvem som er ansvarlig for boet. Ansvarlig for boet må signere på giroen og det må være dekning på kontoen

Vi gjør oppmerksom på at vi har taushetsplikt. Vi kan derfor ikke dele opplysninger før vi har fått nødvendig dokumentasjon fra deg. Du kan kun få informasjon om avdødes kundeforhold i tiden etter dødsfallet.

Avdødes kontoer, gjeld og andre midler skal gjøres opp eller overføres til arvtaker i løpet av skiftebehandlingen, og normalt innen seks måneder etter dødsdato. 

Dette må du gjøre

 1. Kontakt begravelsesbyrå, som varsler tingretten om dødsfall og hjelper til med praktiske oppgaver.
   
 2. Skaff deg oversikt over avdødes gjeld og formue. Sett deg inn i avdødes økonomiske situasjon før du tar stilling til hvordan dødsboet skal håndteres. For at vi skal kunne gi deg denne oversikten trenger vi en kopi av formuesfullmakt, som utstedes av tingretten. I tillegg trenger vi kopi av legitimasjonen din og signert brev om at du ønsker innsyn. 
   
 3. Avgjør hvordan boet skal skiftes. Arvingene tar stilling til hvordan boet skal skiftes, og hvem som skal ta ansvar for at arven fordeles. Tingretten kan svare på spørsmål om dette, og utsteder nødvendig dokumentasjon. 
   
 4. Send inn nødvendig dokumentasjon til banken. Når du har mottatt dokumentasjon fra tingretten, sender du dette til oss. Nedenfor kan du lese om hva vi trenger av dokumentasjon, og hvordan du sender dette.

Dette trenger vi av dokumentasjon

 • Kopi av uskifteattesten
 • Kopi av legitimasjon
 • Undertegnet anmodning om avslutning av avdødes kontoer med opplysning om kontonummer for overføring

Dokumentasjonen kan sendes til oss som vedlegg via kontaktskjema eller per post til adresse: 

KLP Banken
Postboks 400 Sentrum 
0103 Oslo

 • Kopi av skifteattesten
 • Kopi av legitimasjon
 • Undertegnet anmodning om avslutning av avdødes kontoer med opplysning om kontonummer for overføring

Dokumentasjonen kan sendes til oss som vedlegg via kontaktskjema eller per post til adresse: 

KLP Banken
Postboks 400 Sentrum 
0103 Oslo

 • Kopi av skifteattesten
 • Kopi av legitimasjon til alle ansvarlige
 • Undertegnet anmodning om avslutning av avdødes kontoer med opplysning om kontonummer for overføring

Dokumentasjonen kan sendes til oss som vedlegg via kontaktskjema eller per post til adresse: 

KLP Banken
Postboks 400 Sentrum 
0103 Oslo

 • Kopi av skifteattesten 
 • Kopi av fullmakter fra de andre
 • Kopi av legitimasjon til alle ansvarlige 
 • Undertegnet anmodning om avslutning av avdødes kontoer med opplysning om kontonummer for overføring (undertegnes av fullmektig) 

Dokumentasjonen kan sendes til oss som vedlegg via kontaktskjema eller per post til adresse: 

KLP Banken
Postboks 400 Sentrum 
0103 Oslo