Redningsbøye svartisen

KLP på pallen i etisk bankguide

KLP får toppscore på menneskerettigheter og har et solid forsprang til konkurrentene på åpenhet og ansvar.

– Dette er et godt resultat og en anerkjennelse av innsatsen vi gjør innen bærekraft. Samtidig viser undersøkelsen at bransjen, sammen med KLP, stadig utvikler sitt arbeid.

Det sier KLPs direktør for samfunnsansvar Heidi Finskas om at KLP kom på en delt tredjeplass i årets etiske bankguide, som Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender står bak.

Belønnes for klima- og miljøfokuset

Finskas sier forbedringen i årets resultat er takket være at selskapet har solgt seg helt ut av kull og oljesand.

– Vi skulle også gjerne sett at våre nye svanemerkede fond, som er fri for blant annet fossil energi, atomkraft, og våpen, fikk bedre uttelling da vi mener at dette er et viktig tilbud som gir våre kunder flere alternativer for bærekraftig sparing og pensjon.

Best på menneskerettigheter, åpenhet og ansvar

Menneskerettigheter er noe KLP har jobbet konsekvent med over lang tid, både i dialog med selskaper og som eksklusjonskriterie.

– I vårt arbeid med menneskerettigheter baserer vi oss alltid på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, noe vi blir belønnet for i Etisk bankguide. I tillegg er vi tydelig og åpen når vi trekker oss ut av selskaper som ikke respekterer menneskerettighetene.

Bekjemper korrupsjon

At KLP skårer høyt på korrupsjonsbekjempelse skyldes at selskapet jobber i tråd med lover og regelverk innenfor hvitvasking og antiterrorfinansiering.

– Dette er takket være et tydelig standpunkt og en policy for anti-korrupsjon i våre etiske retningslinjer for ansatte og i våre uttrekkskriterier.

Etisk bankguide er den norske delen av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide, gjennomført av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. Undersøkelsen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om bankenes etikk- og bærekraftsarbeid med formål om å gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i og oversikt over bankenes retningslinjer for etikk og bærekraft. Resultatene er i sin helhet tilgjengelig på publikumsnettsiden www.etiskbankguide.no.