Illustrasjonsbilde: Hylle med langstøvler

Slik forbereder du deg på ekstremværet Hans

| 06.08.23

Meteorologisk institutt har sendt ut gult og rødt farevarsel om ekstremt mye regn for deler av Sør-Norge. Her er våre beste tips til grep du kan ta for å forberede deg og begrense vannskader på huset, hytta og eiendelene dine.

Slik kan du begrense vannskader 

 • Rydd bort kvister og annet løst materiale som hoper seg opp rundt kummer og bekkefar. 
 • Rydd eiendommen for løse gjenstander, slik at de ikke blir tatt av flomvann. 
 • Flytt biler, maskiner, elektrisk utstyr, sykler, møbler, hageredskap og lignende fra garasjer og kjellere til et trygt sted.   
 • Koble fra elektrisk utstyr. 
 • Flytt gjenstander opp fra gulvet, gjerne til etasjen over. 
 • Ta opp ekstra viktige eiendeler som for eksempel fotoalbum og familievideoer fra kjelleren.
 • Tett dører og vinduer til kjeller og på bakkeplan så godt som mulig og hold dem lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig. 
 • Følg med på værvarsler, nyheter og meldinger fra offentlige instanser.  

Det kan ta lengre tid enn normalt å få hjelp  

Vi har varslet våre samarbeidspartnere på opprydding og taksering, men ved store hendelser kan det bli utfordringer med kapasiteten og det vil ta lengre tid enn normalt å få hjelp. Vi oppfordrer deg derfor til å starte det skadebegrensende arbeidet selv dersom du får en vannskade. Dokumenter skadene med bilder og noter tiden du bruker.  

Dette gjør du ved vannskade

 • Sikre stedet slik at ingen personer blir skadet. 
 • Koble ut sikringen til rommene som er fylt med vann. Vann og strøm er en livsfarlig kombinasjon. 
 • Bestill hjelp fra forsikringsselskapet så snart du kan. 
 • Ta gjerne bilder av skadene på bygning og eiendeler, uten å sette deg selv i fare. Dokumenter tiden du bruker på skadebegrensning.
 • Husk at det ofte er forurenset vann i kombinasjon med avløpsvann som har kommet inn. Vær nøye med hygienen. 
 • Begynn oppryddingen hvis det er mulig, men ikke start med større rivearbeider før du har kontaktet forsikringsselskapet og fått klarsignal. 
 • Ta løse gjenstander ut av vannet og hev møbler og innbo opp fra vannet. 
 • Har du tilgang til vifter eller avfukter, bidrar dette til å få ned fuktigheten i kjelleren og er skadebegrensende frem til takstmann eller skadebegrensningsfirmaet kommer inn.    
 • La takstmenn/håndverkere vurdere videre tiltak med tanke på opprydding, uttørking og rehabilitering. 

Kontakt oss

Det kan bli telefonkø ved store hendelser. Vi anbefaler deg derfor å melde skaden på nett ved å logge inn på Min Side