Du har forsikring gjennom jobben din

Du og kollegaene dine er godt forsikret i KLP gjennom arbeidsgiveren din. Du er godt forsikret om du blir skadet på jobb eller i fritiden (yrkesskade- og ulykkesforsikring), eller om du dør (gruppelivsforsikring). 

Blir du syk eller skadet på jobb

Blir du syk eller skadet på jobb eller på vei til og fra jobb, kan du få erstatning fra KLP (yrkesskade-/menerstatning). Dersom skaden eller sykdommen gjør at du ikke kan jobbe like mye som før, kan du også få erstatning for det (yrkesskade-/ ervervserstatning).

Hvor mye du kan få utbetalt avhenger av alder, årslønn og antall barn under 20 år. Merk at beløpene er et gjennomsnitt og gjelder om du er 100 prosent syk og ikke kan jobbe. Kan du jobbe noe, blir beløpene lavere.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.

 

 

 

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.

Grunnbeløp (G) er per 1. mai 2020 106.399 kroner.

Ved dødsfall får etterlatte et maksbeløp

Ektefelle, samboer og barn under 25 år kan etter Hovedtariffavtalen få maksimalt 18 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G), som per 1. mai 2020 er 106.399 kroner. Etter lov om yrkesskadeforsikring vil erstatningen være avhengig av alderen din, antall barn og barnas alder. 

Dør du på jobben eller i fritiden

Dør du, kan ektefelle, samboer og barn få erstatning fra KLP (gruppelivserstatning). Erstatningen er et engangsbeløp som er uavhengig av om du dør på jobb eller fritid, i Norge eller i utlandet og uavhengig av årsaken til dødsfallet. 

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.

Ved dødsfall får etterlatte et maksbeløp

Ektefelle, samboer og barn under 25 år kan maksimalt få 10 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G), som per 1. mai 2020 er 101.351 kroner. Mellom 51 og 60 år trappes erstatningen ned til 5 G. 

Blir du skadet på fritiden

Er du utsatt for en ulykke og får en fysisk skade som følge av det, kan du få erstatning. Det gjelder uansett hvor i verden du er og dekker de fleste fritidsaktiviteter, med unntak av ulykker som følge av for eksempel boksing, bryting, judo, dykking, bandy, ishockey, hang-/paragliding og fallskjermhopping. Ulykken må være plutselig og uforutsett. 

Nyttige tips

Min Side hos KLP

Du har også pensjon i KLP gjennom arbeidsgiveren din. På Min Side får du all informasjon som gjelder deg.

Dine medlemsfordeler

Som medlem i KLP har du flere fordeler. Har får du oversikten over disse.

Når noe skjer

Hvis du får utgifter til legebehandling eller lignende etter en personskade, kontakter du personalansvarlig hos arbeidsgiveren din som forteller deg hva du skal gjøre videre.