Du har forsikring gjennom jobben din

Du og kollegaene dine har gode personalforsikringer i KLP gjennom arbeidsgiveren din. Du er forsikret om du blir skadet på jobb og på direkte reise mellom hjem og arbeidsted (yrkesskade og ulykkesforsikring), eller dør (gruppelivsforsikring).  

Dødsfall uavhengig av tid, sted og årsak

Dør du, kan ektefelle, samboer og barn få erstatning fra KLP (gruppelivserstatning). Erstatningen er et engangsbeløp som er uavhengig av om du dør på jobb eller fritid, i Norge eller i utlandet og uavhengig av årsaken til dødsfallet. 

Etterlatte får et maksbeløp

Ektefelle, samboer eller barn under 25 år kan maksimalt få 10 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G), som per 1. mai 2023 er 118.620 kroner. Mellom 51 og 60 år trappes erstatningen ned til 5 G.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.

Blir du syk eller skadet på jobb

Blir du syk eller skadet på jobb eller på vei til og fra jobb, kan du få erstatning fra KLP (yrkesskade-/menerstatning). Dersom skaden eller sykdommen gjør at du ikke kan jobbe like mye som før, kan du også få erstatning for det (yrkesskade-/ ervervserstatning).

Hvor mye du kan få utbetalt avhenger av alder og årslønn. Merk at beløpene er et gjennomsnitt og gjelder om du er 100 prosent syk og ikke kan jobbe. Kan du jobbe noe, blir beløpene lavere.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.

Ved dødsfall som følge av yrkesskade får etterlatte et maksbeløp

For yrkesskade/-sykdom skjer utbetalingen via Hovedtariffavtalen for kommunal sektor eller lov om yrkesskadeforsikring, avhengig av hva som gir høyest erstatning. Ektefelle, samboer eller barn under 25 år kan etter Hovedtariffavtalen maksimalt få 18 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G), som per 1. mai 2023 er 118.620 kroner. Etter lov om yrkesskadeforsikring vil erstatningen være avhengig av alderen din, antall barn og barnas alder.

Blir du skadet på fritiden 

Enkelte barnehager har kjøpt ulykkesforsikring for fritid. 

Er du utsatt for en ulykke i fritiden og får en fysisk skade som følge av det, kan du få erstatning. Det gjelder uansett hvor i verden du er og dekker de fleste fritidsaktiviteter, med unntak av ulykker som følge av for eksempel boksing, bryting, judo, dykking, bandy, ishockey, hang-/paragliding og fallskjermhopping. Ulykken må være plutselig og uforutsett. 

Når noe skjer

Hvis du får utgifter til legebehandling eller lignende etter en personskade, kontakter du personalansvarlig hos arbeidsgiveren din som forteller deg hva du skal gjøre videre.