Du har forsikring gjennom jobben din

Du og kollegaene dine er godt forsikret i KLP gjennom arbeidsgiveren din. Du er forsikret om du blir skadet på jobb eller i fritiden (yrkesskade- og ulykkesforsikring), dør (gruppelivsforsikring) eller blir syk på jobbreise (tjenestereiseforsikring). 

Blir du syk eller skadet på jobb

Blir du syk eller skadet på jobb eller på vei til og fra jobb, kan du få erstatning fra KLP (yrkesskade-/menerstatning). Dersom skaden eller sykdommen gjør at du ikke kan jobbe like mye som før, kan du også få erstatning for det (yrkesskade-/ ervervserstatning).

Hvor mye du kan få utbetalt avhenger av alder, årslønn og antall barn under 20 år. Merk at beløpene er et gjennomsnitt og gjelder om du er 100 prosent syk og ikke kan jobbe. Kan du jobbe noe, blir beløpene lavere.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.

Grunnbeløp (G) er per 1. mai 2022 111.477.

Ved dødsfall får etterlatte et maksbeløp

Ektefelle, samboer eller barn under 20 år kan maks få 18 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G), som per 1. mai 2022 er 111.477 kroner. Yrkesskadeerstatningen blir lavere jo eldre du blir, men fra du fyller 54 år sørger tariffavtalen for at reduksjonen stopper, se det rosa feltet over.

Dør du på jobben eller i fritiden

Dør du, kan ektefelle, samboer og barn få erstatning fra KLP (gruppelivserstatning). Erstatningen er et engangsbeløp som er uavhengig av om du dør på jobb eller fritid, i Norge eller i utlandet og uavhengig av årsaken til dødsfallet. 

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.

Ved dødsfall får etterlatte et maksbeløp

Ektefelle, samboer og barn under 25 år kan totalt få inntil 10 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G), som per 1. mai 2022 er 111.477 kroner. Gruppelivserstatningen blir lavere jo eldre du blir. 

Blir du skadet på fritiden

Er du utsatt for en ulykke og får en fysisk skade som følge av det, kan du få erstatning. Det gjelder uansett hvor i verden du er og dekker de fleste fritidsaktiviteter, med unntak av ulykker som følge av for eksempel boksing, bryting, judo, dykking, bandy, ishockey, hang-/paragliding og fallskjermhopping. Ulykken må være plutselig og uforutsett. 

Blir du syk eller noe skjer på tjenestereise

Blir du syk på reise i regi av jobben eller skjer det noe på reisen, kan du få erstatning. Forsikringen gjelder ikke medreisende eller familie. Skal du reise til et sted det er stor risiko for ulykker eller sykdommer? Si fra til personalansvarlig og KLP. Da kan vi sikre at du er godt forsikret. 

Dekning Maks erstatningssum
Forsinket bagasje Inntil 5.000 kroner
Eiendeler enkeltperson Ubegrenset, men maks 40.000 kroner
per gjenstand per skadetilfelle
Arbeidsgivers eiendeler Inntil 15.000 kroner
Avbestilling enkeltperson Ubegrenset
Sykdom på reisen Ubegrenset
Hjemtransport Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset
Rettshjelp utenfor Norden Inntil 100.000 kroner
Ansvar utenfor Norden Inntil 15.000.000 kroner
Ulykkesforsikring: 
- ved død/invaliditet
- ved barns død/invaliditet

Inntil 100.000 kroner
Inntil 100.000 kroner

 

Nyttige tips

Min Side hos KLP

Du har også pensjon i KLP gjennom arbeidsgiveren din. På Min Side får du all informasjon som gjelder deg.

Dine medlemsfordeler

Som medlem i KLP har du flere fordeler. Har får du oversikten over disse.

Når noe skjer

Hvis du får utgifter til legebehandling eller lignende etter en personskade, kontakter du personalansvarlig hos arbeidsgiveren din som forteller deg hva du skal gjøre videre.